โลกของเรานั้นมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกว่าเราจะตาย ในการใช้ชีวิตของเรานั้นต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือผู้คนที่รายล้อมเราอยู่ ทุกสิ่งนั้นเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่อย่างจีรัง  ดังนั้นเราจึงควร ใช้ชีวิต โดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดก็ตามที่ผ่านเข้ามา เพราะในวันหนึ่งนั้นมันก็ต้องผ่านไป แต่มีสิ่งสำคัญที่คุณควรจะต้องพึงระลึกและตระหนักอยู่เสมอนั่นก็คือ ในการใช้ชีวิตนั้นแม้ทุกอย่างจะไม่อยู่กับเราตลอดไป แต่สำหรับสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปแล้วจะไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอดีตใดๆได้ทั้งสิ้น  ดังนั้นคุณจึงควรไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและใช้ชีวิตโดยตั้งอยู่บนสติ คิดก่อนที่จะทำสิ่งใดๆก็ตาม พิจารณาให้ดีว่าควรทำหรือไม่ควรทำ เป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด

ใช้ชีวิต โดยหลักขันติ

ขันตินั้นก็คือความอดทนอดกลั้นนั่นเอง ในชีวิตของเรานั้นจำเป็นจะต้องอดทนกับหลายสิ่งต่างๆมากมาย สาเหตุที่เราจะต้องอดทนนั้นเราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าเราต้องอดทนกับสิ่งสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร หากมีเหตุผลที่ดีก็ขอให้เราอดทนและยอมรับมัน แต่ถ้าหากเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องอดทนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอดทนต่อไป  ตัวอย่างของสิ่งที่คุณควรอดทนอดกลั้นอย่างเช่นเรื่องของการทำงาน แม้เราจะเหนื่อยหรือท้อจากการทำงานแต่หากงานนั้นสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในอนาคตหรือมีผลตอบแทนที่ดีเราก็ควรที่จะอดทนทำงานนั้นให้ดีที่สุด แต่หากงานนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการหรือทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นอยู่แล้วนั้น คุณก็อาจไม่มีเหตุผลที่จะต้องอดทนทำงานนั้นอีกต่อไป ซึ่งทุกอย่างก็ต้องพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมและเหตุผลอื่นๆด้วยก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรลงไปทุกครั้ง

การปล่อยวางให้กับสิ่งทุกอย่างรอบตัว

จากที่เราได้บอกไปข้างต้นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้น วันหนึ่งเมื่อมันผ่านเข้ามาก็ต้องมีวันที่สิ่งเหล่านั้นจากเราไป ดังนั้นเราจึงควรตระหนักรู้ถึงสัจธรรมข้อนี้และอย่ายึดติดยึดมั่นกับสิ่งเหล่านี้มากนัก  มีความรู้สึกได้ ดีใจได้เสียใจได้ แต่ให้นึกรู้และอย่าเอาใจไปยึดกับความรู้สึกนั้น  หลักของการปล่อยวางที่สำคัญที่ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือ เมื่อเราเจอกับเรื่องที่ไม่ดีหรือเจอกับคนที่ไม่ดี ขอให้เราปล่อยวางอย่ายึดติดมาเป็นอารมณ์ และทำการแก้ไขทุกอย่างที่มีปัญหานั้นด้วยเหตุผล การที่เรายึดติดถือมั่นอยู่กับการกระทำหรือความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งนั้น ยิ่งมีแต่จะทำให้เรารู้สึกกังวลและเป็นทุกข์ ดังนั้นควรขจัดต้นตอของปัญหาหรือความรู้สึกนั้นออกไป และปล่อยผ่านสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเคยทำให้เราไม่สบายใจ ปล่อยผ่านไปแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยความรู้สึกที่ดี

W88 บริการพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด ( https://www.w88club.pro/w88/ )